Ads 468x60px

Labels

pondělí 16. září 2013

Vzájemné propojení objektů v pracovních prostorech PLM 360

Pro rychlejší dohledání informací k jednomu konkrétnímu objektu nyní můžete v PLM 360 vytvářet automatické vazby. Propojení souvisejících položek v různých prostorech PLM systému se provádí pomocí jednoduchých skriptů.

Popis řešení a ukázku najdete v přiloženém videu:


čtvrtek 12. září 2013

Moduly v App Store čekající na vaše využití

Systém Autodesk PLM 360 umožňuje díky modulové struktuře využívat již předkonfigurované nadstavbové a doplňkové moduly, které jsou ověřené Autodeskem i jinými zákazníky a doplňují funkce PLM360 o řadu užitečných skriptů a funkcionalit. Takové moduly z různých fází realizace vašeho výrobku či služeb dokážete získat do svého PLM 360 během několika vteřin a to zcela ZDARMA. App Store je dostupný přímo z rozhraní PLM 360. Následné vlastní uzpůsobení již můžete provést sami, či s pomocí konzultantů CAD Studia.

Zde je odkaz na některá videa Autodesku představující předpřipravené moduly.

středa 11. září 2013

Vyhledávání dle textového řetězce

Pokud se při vyhledávání položek a popisů v aplikaci Autodesk PLM 360 potýkáte s českými znaky s háčky a čárkami (které PLM 360 prozatím neumí vyhledat ;-( ), nahraďte takový znak podtržítkem ("_") které ve vyhledávacím řetězci funguje jako zástupný znak ;-).

pondělí 9. září 2013

Zabezpečení dat vložených do cloudu

Aplikace PLM 360 je provozována výhradně jako cloudové řešení společností Autodesk, využívající více jak 10leté zkušenosti s cloudem. Nedůvěra v cloud ale někdy odrazuje firmy od tohoto moderního řešení správy podnikových procesů, neboť hlavní úložiště vkládaných dat je mimo firmu a funkčnost systému je v rukou druhé strany. Níže najdete několik informací pro lepší pochopení a případné odbourání přílišné nedůvěry v cloud.

Zabezpečení

Bezpečnost PLM 360 zajišťuje použití silných hesel a šifrovaného protokolu https; každý zákazník má samostatnou databázi a samostatný paměťový prostor (multi-tenant aplikace). Řešení bylo od počátku navrhováno pro cloud (ne jen portováno pro cloud). Bezpečnost je podobná jako u aplikací pro internet-banking, nebo u jiných celosvětové využívaných ERP cloud aplikací. Zpravidla jsou bezpečnostní zajištění a ochrana uložených dat na podstatně vyšší úrovni než v případě dat na lokálních firemních serverech. Lokální úniky dat jsou také nejčastějším bezpečnostním incidentem. Aplikace PLM 360 doplňuje stávající lokální PDM řešení (typicky Autodesk Vault) o cloudové PLM funkce. Více v dokumentu Autodesku Security brochure (PDF)

Bezpečnostní směrnice pro nakládání s daty

Fyzické umístění úložišť dat - "Datová centra" pro PLM 360 jsou v USA a v EU. V souladu s evropským právem jsou data zákazníků z EU automaticky umísťována na datové centrum v EU.

Evropské směrnice

 • 95/46/EC - Data Protection Directive (pozn. americká legislativa je úplnější a striktnější co se týče nakládání s daty oproti evropské, Evropská komise v minulém roce představila návrh na směrnici tzv. „General Data Protection Regulation“, která nahradí 95/46/EC.)

Americké směrnice

 • PIPEDA (Personal Information Protection and Electronic Documents Act)
 • U.S. - EU Safe Harbor Framework
 • Patriot Act

Prováděny pravidelné audity a certifikace dle SSAE16


Způsob zabezpečení komunikace mezi klientem a aplikací


 • Ověřování přihlašovacích údajů probíhá mezi účty Autodesku a PLM360.
 • PLM360 používá 256-bit SSL šifrování posilující ochranu osobních údajů.
 • Veškeré přístupy do PLM 360 jsou zaznamenávány v Systémovém logu.
 • Veškeré provedené změny jsou evidovány i s původními hodnotami v Protokolu změn.

Vlastní možnosti zabezpečení PLM 360

 • Definice uživatelů s přiřazením Skupin, Rolí a Oprávnění
 • Přidělení licence Odborník či Účastník
 • Možnost definice přípustných přístupových IP adres pro skupiny uživatelů PLM 360

čtvrtek 5. září 2013

Nová možnost integrace PLM pomocí Jitterbit

Nová možnost pro podnikové integrace PLM -  Jitterbit 5

Nástroj Jitterbit nahrazuje předchozí doplněk "Vault Professional 2013 PLM 360 Extension". Je určen pro vzájemné propojení libovolného množství samostatných podnikových produktů, ať už fungujících na vlastních serverech či v cloudu, za účelem automatického předávání informací či přenosu dat. Jitterbit v současné verzi 5.2 přichází s třemi základními konektory pro vzájemné propojení dlouhé řady aplikací:
 • Autodesk PLM 360 pro možnost vzájemného propojení produktů společnosti Autodesk (např. Vault a PLM 360)
 • Oracle E-Business Suite pro možnost integrace SW postavených na platformě Oracle
 • Microsoft Dynamics pro možnost integrace s ERP a CRM systémy
Více na www.jitterbit.com/