Ads 468x60px

Labels

úterý 17. července 2012

Pracovní postupy v PLM 360

Kromě funkcí, se kterými pracuje běžný uživatel, obsahuje systém PLM 360 i řadu nástrojů určených pro správu systému (konkrétní konfigurace systému). Ty jsou dostupné pouze pro určeného administrátora systému a uživatel se standardními právy je měnit nemůže.

Jednou z nejmocnějších funkcí PLM systému jsou automatické pracovní postupy, workflow. Správným nadefinováním pracovního postupu můžete podstatně zefektivnit každodenní činnosti pracovníků a vynutit požadované firemní procedury - např. změnová řízení, schvalovací postupy, plánování a rezervování prostředků, servisní a reklamační procedury, atd. Pracovní postupy jsou přitom plně konfigurovatelné.

Pro snadnou vizuální definici pracovního postupu je nově využíván grafický "Workflow Editor". Ten využívá možností moderních browserů (HTML5) a umožňuje snadno vytvářet a editovat logická schemata spojující jednotlivé kroky pracovního postupu.

Ukázku použití Workflow Editoru v Autodesk PLM 360 popisuje video z PLM TV:

Jak vypadá uživatelské rozhraní web aplikace PLM 360?

Cloud aplikace Autodesk PLM 360 je vysoce konfigurovatelná, takže konkrétní uživatelské prostředí může vypadat v jednotlivých implementacích značně odlišně. Přesto však typická PLM konfigurace obsahuje některé standardní prvky (dashboard, úkoly, vyhledávání, apod.), které jsou společné a ovládají se z web prohlížeče stejným způsobem.

Představme si uživatelské rozhraní a základní pohyb v aplikaci pomocí dvou videí Autodesku z kanálu "PLM 360":