Ads 468x60px

Labels

čtvrtek 16. března 2023

PDM a jeho propojení s ostatními systémy

PDM – řeklo by se, že je to zkratka, kterou není třeba představovat. Systémy pro správu a řízení produktových dat jsou na trhu již nějakou tu desítku let a většina z nás s nimi má větší či menší zkušenost.

Společnost Arkance Systems CZ s.r.o. nabízí PDM systém Autodesk Vault Professional. Arkance Systems CZ s.r.o. se nezaměřuje pouze na instalaci a nastavení tohoto produktu, ale přináší celou škálu rozšiřujících aplikací, doplňků a služeb, které poskytují široké možnosti dalšího propojení s procesy a systémy ve Vaší firmě a sdílení informací pro všechna potřebná pracoviště. 

 

Implementace Autodesk Vault Professional může probíhat různými cestami. Jednou z možností je implementace plně přizpůsobená na míru Vaší firmy, obnášející detailní analýzy stávajících procesů a dat, s maximálním přizpůsobením Vašim potřebám. 


Nebo lze využít “virtuálního asistenta ADAMa, jeho obsahem je implementace Autodesk Vault Professional, přizpůsobená maximální efektivitě a rychlosti nasazení, tak aby poskytovala jednoduché ovládání při maximálním přínosu pro práci všech uživatelů. Standardizovaná konfigurace vychází z dlouholetých zkušeností s nasazením PDM řešení a je přizpůsobená obvyklým potřebám firem, využívajícím CAD prostředky. To umožňuje snadné zavedení jednotného úložiště dat a zdroje informací, které umožní spolupráci více konstruktérů nad společnými daty, bez vzniku kolizí, s prostředky pro opakované využití návrhových dat a analýzu dopadu změn v nadřazených celcích.   

ADAM v základu umožňuje automatický export a distribuci výstupů do předem zvolených formátů, pomocí doplňku Holixa Publisher4VLT. Typicky se tak jedná o virtuální tisk modelů a výkresů do PDF, DXF, DWG, STEP a dalších formátů.

  

Obě tyto možnosti jsou plně k dispozici pro další rozvoj Vaší společnosti.   

Umožnují postupně zapojovat do společného úložiště pracovníky dalších oddělení, ať už se jedná o uživatele CAM, elektro oddělení používající AutoCAD Electrical, Eplan či jiný návrhový systém, ale také pracovníky obchodu, plánování, výroby a dalších oddělení, která potřebují nahlížet do konstrukčních dat, nebo sdílet data vlastní.

 

Položkový systém je připraven k integraci se spolupracujícími ERP, TPV, PLM i dalšími systémy, a to bez omezení při výběru jejich databázové platformy. Holixa ERP Connector4VLT umožňuje rychlé a snadné obousměrné propojení pro předávání položek, kusovníků a k nim přidružených informací, odkazů a také již zmíněných automaticky publikovaných formátů. Toto propojení bylo úspěšně nasazané v mnoha desítkách integrací s nejrůznějšími běžnými i méně běžnými systémy (například: Flores, Helios, IFS, K2, KARAT, Navision, Monaco, Orakiss, QAD, QI, SAP, TPV2000 a další).

  

Možnou variantou spolupráce je také přímé zpřístupnění náhledů 2D i 3D dokumentace, uložené v Autodesk Vault Professional, ze spolupracujícího ERP systému, pomocí aplikace ERP Viewer od společnosti Arkance Systems CZ s.r.o. Nabízený doplněk umožňuje přímé zobrazení produktových dat v prostředí běžného webového prohlížeče formou webových odkazů tzv. na klik. Toto prostředí umožňuje nejen data prohlížet, ale zároveň v nich provádět i měření, kontrolovat strukturu modelů formou rozpadů, zpřehledňovat modely pomocí sofistikovaných řezů nebo skrývání jednotlivých komponent sestavy a mnoho dalšího. 


Řešení lze rozšířit o nástroj Holixa ERP Picker – doplněk Autodesk Inventoru, umožňující přímý přístup k informacím v ERP systému a jejich následný zápis do iVlastností 3D modelu. Dovoluje například spárování vyráběného dílu a jeho polotovaru – hutního materiálu, přímo z prostředí Inventoru, bez nutnosti používat klienta ERP systému. Přímý náhled do ERP systémů na polotovary, hutní materiály či jiné nakupované položky poskytuje informace o aktuálních skladových zásobách, dodacích lhůtách, cenách a dalších proměnlivých parametrech již při návrhu, aby se předešlo nesrovnalostem při jejich objednávání.  

 

Reference:  

VF Nuclear  

Výrobce zařízení a systémů pro radiační ochranu a kontrolu, VF Nuclear, využívá CAD a PDM řešení Autodesk s podporou společnosti Arkance Systems CZ s.r.o.  

Základním stavebním kamenem tohoto řešení je PDM řešení Autodesk Vault Professional, využívané oddělením Technologického centra – položkově orientované úložiště dat z Autodesk Inventoru i veškerých souvisejících dat. Jedinečný systém pro úzkou spolupráci pracovníků elektro konstrukce (EPLAN) a mechanické konstrukce (Autodesk Inventor) se správou projektů a schémat v centralizovaném PDM, jednotnou správou mechatronických kusovníků a jejich napojením na obchodní procesy ERP. To vše s plnou obousměrnou integrací s IS KARAT.  

Oddělení Projekce využívá samostatné úložiště s řešením správy dokumentace dle potřeb standardizace dokumentace odevzdávané pro zákazníka ČEZ, zahrnující specifické požadavky na exporty dokumentace do PDF a DWG.  


Algeco 

Společnost Algeco zajišťuje dodávky modulárních staveb a její působnost je doslova celosvětová. Pro zajištění efektivity využívá řešení obsahující CAD aplikace s nástavbou konfigurátoru, PDM aplikaci Autodesk Vault včetně integrace na informační systém. Celé prostředí bylo dodáno v rámci dlouholeté spolupráce s Arkance Systems CZ s.r.o. 

Zpracování výrobní dokumentace začíná vytvořením layoutu pomocí aplikace Autodesk AutoCAD. Ten slouží následně jako podklad pro tvorbu detailních modelů a výkresů. Díky využití aplikační nástavby konfigurátoru došlo k výrazné úspoře časů konstruktérů, a to z dnu na maximálně desítky minut. 

Nedílnou součástí je PDM systém, který byl navržen user friendly tak, aby všem uživatelům umožňoval jednodušší a rychlejší orientaci v datech. Primárně tento systém využívá konstrukce, ale díky funkční integraci mezi PDM a IS dochází k dynamickému předávání výrobních informací i do dalších oddělení, bez zásahu lidské ruky. 

V rámci procesu tvorby výrobní dokumentace dochází i k publikování dat ve formátu GEO. Tyto slouží jako výrobní podklady pro externího dodavatele trapézových opláštění modulů a jsou vytvářeny automaticky nástrojem Holixa Publisher4VLT.