Ads 468x60px

Labels

středa 7. listopadu 2012

Důvody volby systému Autodesk PLM 360

Autodesk zveřejnil výsledky nedávného průzkumu mezi stávajícími uživateli PLM systému "Autodesk PLM 360", ve kterém byli tito uživatelé dotazováni na předchozí používané aplikace a hlavní důvody volby PLM360.

Užvateli Autodesk PLM 360 je dnes již více než 350 firem, což představuje přes 80.000 uživatelů v 40.000 pracovních prostorech aplikace. Celkem zde spravují 2.2 milionů položek.

Pro většinu respondentů je PLM 360 jejich první PLM systém - 61% dříve pro PLM používalo Microsoft Excel (jak typické), 28% předtím nepoužívalo žádné PLM nástroje. Celkem 11% firem přecházelo na PLM360 z konkurenčního PLM systému. 64% respondentů hodnotí jako největší přínos cloud řešení PLM360 vyšší flexibilitu a rychlost reakcí. Pro téměř 69% uživatelů byla pro volbu PLM systému klíčová přístupnost cloud aplikace a jejích dat odkudkoliv. Dalšími klíčovými důvody zmiňovanými v průzkumu byla zjednodušená IT správa (56%) a snadnost konfigurace (50%).

Viz podrobnější informace

pondělí 24. září 2012

Přepnutí jazyka aplikace Autodesk PLM 360

Od září 2012 je PLM systém "Autodesk PLM 360" dostupný i v české lokalizaci. Podpora češtiny je implementována již na serveru (v cloudu). K přepnutí na češtinu dojde automaticky při přihlášení uživatele s patřičným jazykovým nastavením web prohlížeče.

Pokud se vám aplikace PLM 360 do češtiny nepřepne, nebo naopak potřebujete PLM 360 spustit v jiném než implicitním jazyce, použijte pro přepnutí následující postup.

Volba jazyka je automatická a řídí se nastavením preferovaného jazyka ve vašem web prohlížeči. Ten je většinou přednastaven na češtinu. Nastavení se liší podle typu prohlížeče - uveďme si nastavení pro Google Chrome a pro Internet Explorer. Jazyků můžete mít v prohlížeči nastaveno více, PLM 360 použije první (nejvyšší, primární) volbu.


V Google Chrome zvolíte jazyk pomocí Nastavení (ikonka montážního klíče nebo URL adresa chrome://chrome/settings/languages). Na stránce Nastavení klepněte na "Zobrazit rozšířená nastavení" (dole). V sekci Jazyky klepněte na "Nastavení jazyků a kontroly pravopisu". V boxu Jazyky pak použijte Přidat pro přidání požadovaného jazyka a přetažením myší jej umístěte nahoru v seznamu. Nastavení se projeví ihned, stačí obnovit stránku PLM 360.


Změna se projeví přepnutím PLM360 do němčiny:


V prohlížeči Internet Explorer provedete jazykové nastavení pomocí menu Nástroje (Tools) > Možnosti Internetu (Internet Options). Na kartě Obecné klikněte na tlačítko Jazyky, v dialogu "Jazykové předvolby" přidejte požadovaný jazyk a tlačítkem Nahoru jej umístěte jako první v seznamu.


Nastavení jazyka PLM 360 se netýká pracovních prostorů a položek nabídek, které byly uživatelsky nadefinovány před přepnutím jazyka. Proto může být v některých případech prvotní změna jazyka neúplná a vyžaduje následnou úpravu uživatelských nabídek.

středa 29. srpna 2012

Vault Professional 2013 PLM 360 Extension

Uživatelé PDM aplikace Autodesk Vault Professional 2013 s aktivním Subscription si teď mohou ze subscription centra stáhnout rozšiřující modul "Vault Professional 2013 PLM 360 Extension". Tento modul nabízí jednosměrnou synchronizaci kusovníků Vaultu s aplikací PLM 360, a to včetně metadat a struktury kusovníku. Data kusovníků a položek jsou tak přístupná v pracovních prostorech PLM 360 a lze je využít jako součást obchodních procesů kombinujících PDM a PLM data.

Původní nástroj PLM 360 Sync je rozšířen o tyto funkce:
  • Podpora vizualizačních souborů (např. DWF/DWFx)
  • Zamykání revizí položek v PLM 360
  • Nová konfigurace pomocí průvodce
  • Vylepšené mapování vlastností (není potřeba úvodní konfigurace)
  • Vylepšené hlášení problémů a protokolování

úterý 28. srpna 2012

Inforbix posiluje PLM nabídku Autodesku

Autodesk přebírá společnost Inforbix a její technologie pro vyhledávání, indexování, prezentování a sdílení dat. Data z nejrůznějších zdrojů lze pomocí těchto web nástrojů snadno prezentovat v souvislostech a kdekoliv je zrovna potřebujete.

Tyto technologie budou integrovány do aplikace Autodesk PLM 360. Ta je stejně jako produkty Inforbix založena na web-cloud technologiích a principu SaaS (software as a service).


úterý 17. července 2012

Pracovní postupy v PLM 360

Kromě funkcí, se kterými pracuje běžný uživatel, obsahuje systém PLM 360 i řadu nástrojů určených pro správu systému (konkrétní konfigurace systému). Ty jsou dostupné pouze pro určeného administrátora systému a uživatel se standardními právy je měnit nemůže.

Jednou z nejmocnějších funkcí PLM systému jsou automatické pracovní postupy, workflow. Správným nadefinováním pracovního postupu můžete podstatně zefektivnit každodenní činnosti pracovníků a vynutit požadované firemní procedury - např. změnová řízení, schvalovací postupy, plánování a rezervování prostředků, servisní a reklamační procedury, atd. Pracovní postupy jsou přitom plně konfigurovatelné.

Pro snadnou vizuální definici pracovního postupu je nově využíván grafický "Workflow Editor". Ten využívá možností moderních browserů (HTML5) a umožňuje snadno vytvářet a editovat logická schemata spojující jednotlivé kroky pracovního postupu.

Ukázku použití Workflow Editoru v Autodesk PLM 360 popisuje video z PLM TV:

Jak vypadá uživatelské rozhraní web aplikace PLM 360?

Cloud aplikace Autodesk PLM 360 je vysoce konfigurovatelná, takže konkrétní uživatelské prostředí může vypadat v jednotlivých implementacích značně odlišně. Přesto však typická PLM konfigurace obsahuje některé standardní prvky (dashboard, úkoly, vyhledávání, apod.), které jsou společné a ovládají se z web prohlížeče stejným způsobem.

Představme si uživatelské rozhraní a základní pohyb v aplikaci pomocí dvou videí Autodesku z kanálu "PLM 360":
středa 13. června 2012

Koncepce systému Autodesk PLM 360

"Autodesk PLM 360" je výkonný, bezpečný a snadno implementovatelný systém PLM (product lifecycle management), který je určený pro firmy všech velikostí. PLM tak přestává být exkluzivním systémem vyhrazeným pro nejbohatší nadnárodní firmy. Díky technologii web cloudu je PLM360 snadno nasaditelný a konfigurovatelný, cenově dostupný, flexibilní a jednoduše použitelný. Toto řešení je tak v ostrém kontrastu se starými existující PLM technologiemi.

Jak představuje PLM 360 samotný Autodesk? Prohlédněte si video:Autodesk PLM 360 je určen pro správu celého životního cyklu výrobku - od jeho koncepce a návrhu, přes výrobu až po správu dodavatelů a partnerů, nákup, kontrolu kvality, normy a servis. Toto PLM řešení využívá cloud služeb Autodesku jako nového přístupu ke správě informací o výrobku, i ke správě s ním spojených procesů. Podstatně zprůhledňuje obchodní procesy spojené s výrobky a s projekty.

Agendy a funkce PLM 360 jsou rozšiřitelné, konfigurovatelné a propojitelné se stávajícími PDM a ERP systémy. Dnes existuje sada více než 100 funkcí, která pokrývají hlavní firemní procesy: řízení projektů, vývoj a konstrukce, řízení nákupu, kvalita, provoz, prodej a marketing, servis a podpora, klasifikace a reference. Formou modulů ale lze doplnit procesy dalších oblastí firemních agend.


úterý 12. června 2012

Znáte nejrozšířenější PLM nástroj?

Víte, že světově nejrozšířenější PLM nástroj, který v té či oné podobě využívá většina firem, je od firmy Microsoft?

Ano, je to přesně ten produkt, o kterém se říká, že umí spoustu věcí, ale většina ho používá jen pro základní úkony - Microsoft Excel:


Vaše firemní PLM se ale nemusí omezovat jen na roztříštěnou evidenci v jednotlivých nepropojených souborech s tabulkami Excelu. Teprve integrací PLM agend do jednoho, propojeného datového úložiště získáte efektivně využitelná data o vašich firemních procesech.

čtvrtek 7. června 2012

Vítejte ve světě PLM - Autodesk PLM 360

Vítejte/me ve světě PLM

Je to už několik měsíců, kdy Autodesk oficiálně představil svou vlastní vizi řešení a novou překvapivou představu o nástrojích pro PLM. Přesněji tedy se na přelomu roku 2011/2012 na konferenci Autodesk University v Las Vegas Autodesk poprvé zmínil o řešení "Autodesk PLM".

Proč? Proč právě teď? Anebo, chcete-li, proč až nyní? Proč Autodesk přichází s PLM?

Díky nástupu a velkému rozmachu technologií "web cloudu" ve světě dostal Autodesk konečně do rukou ideální nástroj pro realizaci PLM. Otevřela se tím možnost najít novou cestu k řešení problematiky PLM a uvést jej do "hmatatelné" podoby na bázi nejnovějších technologií.

Jak je o Autodesku známo, přichází často s něčím výjimečným, diskutovaným a ojedinělým... Není tomu jinak ani v případě cloud řešení pro PLM, tedy Autodesk PLM 360.CAD Studio, jako Autodesk Platinum partner v ČR, se přímo podílí na rozvíjení Autodesk PLM 360 právě v ČR a je jedním z prvních partnerů v Evropě, kteří mají tu možnost s produktem Autodesk PLM 360 pracovat a aktivně jej nabízet.


Díky tomuto blogu bychom vám rádi podávali aktuální informace z oblasti PLM, a to především s ohledem na řešení Autodesk PLM 360.