Ads 468x60px

Labels

středa 7. listopadu 2012

Důvody volby systému Autodesk PLM 360

Autodesk zveřejnil výsledky nedávného průzkumu mezi stávajícími uživateli PLM systému "Autodesk PLM 360", ve kterém byli tito uživatelé dotazováni na předchozí používané aplikace a hlavní důvody volby PLM360.

Užvateli Autodesk PLM 360 je dnes již více než 350 firem, což představuje přes 80.000 uživatelů v 40.000 pracovních prostorech aplikace. Celkem zde spravují 2.2 milionů položek.

Pro většinu respondentů je PLM 360 jejich první PLM systém - 61% dříve pro PLM používalo Microsoft Excel (jak typické), 28% předtím nepoužívalo žádné PLM nástroje. Celkem 11% firem přecházelo na PLM360 z konkurenčního PLM systému. 64% respondentů hodnotí jako největší přínos cloud řešení PLM360 vyšší flexibilitu a rychlost reakcí. Pro téměř 69% uživatelů byla pro volbu PLM systému klíčová přístupnost cloud aplikace a jejích dat odkudkoliv. Dalšími klíčovými důvody zmiňovanými v průzkumu byla zjednodušená IT správa (56%) a snadnost konfigurace (50%).

Viz podrobnější informace